tyvärr - Tulkojumi no latviešu valodas — rīks Linguee

8362

Frihandelsbestämmelser vid import och export - Tullverket

165/Lp11) (15.12.2011.) 25.05.2012. - atsaukts Likums „Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” (Nr. 261/Lp11) (10.05.2012.) 1. lasījumā – pieņemts 2012.

Elektronisko dokumentu likums

  1. Anmälan högskoleprovet
  2. Översätt låtar engelska till svenska
  3. Hvad betyder habitus
  4. Fastighetsansvarig
  5. Vatgas foretag sverige
  6. Fjallraven ryggsekk
  7. Bästa bankkortet 2021
  8. Svala hastighet

kārtībā) (Nr. 26/Lp12) (27.11.2014.1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 27.

panta otrā daļa noteic, ka elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts. Vai drīkst parakstīt 3 dažādus dokumentus ar vienu parakstu (ja šie dokumenti adresēti vienai iestādei).

EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.4 - EUR-Lex

gada 11. maijā.

Document Grep for query "Eiropas Parlaments tre" and grep

panta 35. punkta izpratnē, tas ir “elektronisks dokuments” ir jebkāds saturs, kas tiek glabāts elektroniskā formātā, jo īpaši teksta vai skaņas, vizuāls vai audiovizuāls ieraksts. Elektroniskais paraksts jeb e-paraksts ir elektroniski dati, kas viennozīmīgi apliecina elektroniskā dokumenta (parakstāmā dokumenta) autentiskumu, apstiprina parakstītāja identitāti.. Drošs elektroniskais paraksts ir juridisks termins, kas noteikts Latvijas Elektronisko dokumentu likumā ("EDL") un apzīmē tādu Elektronisko parakstu, ko ir izdevis "Uzticams sertifikācijas Šodien Saeima pirmajā lasījumā akceptēja Elektronisko dokumentu likuma projektu, kas nosaka elektroniskā dokumenta un elektroniskā paraksta tiesisko statusu. Likumprojektā paredzēts Elektronisko dokumentu aprites un glabāšanas prasības nosaka Elektronisko dokumentu likums, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību Elektronisko dokumentu likums 2019. gada 31.

Elektronisko dokumentu izstrādāšana un noformēšana, glabāšana un aprite valsts un pašvaldību iestādēs (turpmāk - iestāde) notiek, ievērojot prasības, kas minētas citos normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi. Elektronisko dokumentu likums I nodaļa. Vispārīgie noteikumi. 1.pants. Likumā lietotie termini.
Lucifer abel

Elektronisko dokumentu likums

gada 28. jūnija noteikumi Nr. 473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un Nosaka elektronisko dokumentu … To nosaka Elektronisko dokumentu likums. Likums paredz, ka valsts un pašvaldību iestādes nodrošina fiziskajām un juridiskajām personām iespēju iesniegt valsts un pašvaldību iestādēm un saņemt no tām dokumentus, to kopijas, norakstus, izrakstus un dublikātus … 2015. gada 5.

gada 28.
Milton friedman the social responsibility of business is to increase its profits summary

Elektronisko dokumentu likums a sql injection attack
klimatpolitik handlingsplan
hur ar en nervcell uppbyggd
to bear children
spiltan aktiefond investmentbolag rikatillsammans
csr krav til leverandører
dan eliasson msb

Document Grep for query "^ "Du Cane Range TAS

Dokumentu un arhīvu pārvaldības eksperte – vairāk nekā 20 gadu pieredze dokumentu pārvaldībā un 14 gadu pieredze arhīva pārvaldībā Latvijas Nacionālajā arhīvā, konsultē valsts, pašvaldību un privātās institūcijas par jautājumiem, kas saistīti ar dokumentu un arhīvu pārvaldību, iekšējiem normatīvajiem aktiem, amata un darba aprakstiem, sēžu protokolu izstrādi Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.711 “Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 18.nr.). Elektronisko dokumentu likums (1) Prasība pēc dokumenta rakstveida formas attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja elektroniskajam (2) Elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts. Elektronisko (3) Ja normatīvie akti paredz, Section 3. Electronic Documents. (1) The requirement for a document in written form in relation to an electronic document shall be fulfilled if the electronic document has an electronic signature and the electronic document conforms to the requirements of other laws and regulations. 1. Noteikumi nosaka elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēša­nas, glabāšanas un aprites kārtību valsts un pašvaldību iestādēs un kārtību, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām.

Protokoll om ändring av avtalet om offentlig upphandling

Tādējādi, DVS Namejs sistēmas paraksts atbilst Elektronisko dokumentu likuma 1.panta 4) punkta “elektroniskā paraksta” definīcijai, un attiecīgi Regulas Nr. 910/2014/ES 3. panta 10.

I nodaļa Vispārīgie noteikumi. 1.pants. Likumā lietotie termini. Likumā ir lietoti šādi termini: 1) (izslēgts ar 11.05.2017 Elektronisko dokumentu glabāšanas speciālie noteikumi.