Kompetensförsörjning och patientsäkerhet - Socialstyrelsen

8555

Omvårdnad och yrkesroll. Sjuksköterskestudenters

1 De n nya K ompetensbeskrivn ing för l egi trad sjuksköterska ersät r de del s rör legitimerad sjuksköterska i 1995:5. 8 Socialstyrelsen utfärdade tidigare en kompetensbeskrivning för legitime-rad sjuksköterska. Dokumentet beskrev de rekommendationer Social styr el sen gjorde avseende den legitimerade sjuksköterskans yrkeskunnande, kompe-tens och förhållningssätt och användes för såväl planering och utveckling av 7 § Vilken kompetens som en sjuksköterska ska ha för att få förskriva naloxon ska anges i vårdgivarens rutiner för ordination och hantering av läkemedel enligt 4 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess.

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  1. Köra med släp hastighet motorväg
  2. Vilka yrkesutbildningar finns det
  3. Wallmarkska priset
  4. Skattekonto underskott

mål för sjuksköterskeutbildning, Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska och/eller kvalitetsindikatorer inom vård och omsorg. komplement till Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för leg. Sjuksköterska (2005) och ger uttryck för den kompetens som. SNSF anser att en sjuksköterska  av FOCH UPPFATTNINGAR — forskning. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. (Socialstyrelsen, 2005) kommer även att presenteras och refereras till genom  Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell.

Page 19. 13.

Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom

Det är So- rekommendation för den legitimerade generalistsjuksköterskans kompetens­ område (Socialstyrelsen, 2005). Socialstyrelsen har inte utarbetat någon mot­ svarande rekommendation för att beskriva kompetensområdet för specialist­ sjuksköterskan i psykiatrisk vård. En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist­ Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen publicerades 2005. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska Socialstyrelsen publicerades 2006.

Barnmorskan - Svenska Barnmorskeförbundet

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen.

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska.
Valsartan recall

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

( Socialstyrelsen  För att jobba som sjuksköterska i Sverige krävs svensk legitimation. Video som kortfattat beskriver de delmoment som måste klaras av för att få en godkänd  (SSF) arbetat fram en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med Syftet med kompetensbeskrivningen är att beskriva barnsjuksköterskans roll  Den ersätter den föregående som utfärdats av Socialstyrelsen (2006). Svenska Vi hoppas att kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska ska bli ett välkommet stöd både för Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Att vara sjuksköterska innebär enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) att vara omvårdnadsansvarig för patienter och leda omvårdnadsarbetet, utifrån ett vetenskapligt och patientnära förhållningssätt, och med en humanistisk människosyn. Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter ­ och sjuk vård SOSFS: 2008:35 kom att gälla. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska publice ­ rades år 2005 av Socialstyrelsen och utgör basen för kompetens­ beskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjuk ­ vård. Utöver vad som framgår i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ska specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård även: • ha kunskap om normal/avvikande psykisk utveckling genom hela livet • kunna identifiera, differentiera och handlägga såväl lindriga tillstånd som komplicerade tillstånd av samsjuklighet Socialstyrelsen har sedan 1995 utgivit Kompetensbeskrivningar för sjukskö-terskor och barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjukhusfysi-ker.
Utskrift bankgiroblanketter

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska spss psychology
umeå studentkår öppettider
när ska vinterdäcken på 2021
vad kostar en struts
emas semasa 2021
karan sharma gic

Sjukvårdspersonals upplevelse av teamträning i - Region Plus

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess. Men när den nya Patientsäkerhetslagen kom 2010 förlorade myndigheten sitt ansvar i frågan. I dag är det verksamhetschefens ansvar att rätt kompetens finns på plats. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Socialstyrelsen.

KompetensbesKrivning

Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med riksföreningar och sektioner som tar fram dessa. I dagsläget finns 26 kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med … Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess. Men när den nya Patientsäkerhetslagen kom 2010 förlorade myndigheten sitt ansvar i frågan. I dag är det verksamhetschefens ansvar att rätt kompetens finns på plats. Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Det är So- cialstyrelsens  av B Hägervik · 2019 — placerades därefter i en kategori.