Markägare överklagar detaljplan för sommarstugeområde

4695

Framsida för examensarbetesrapport vid T-inst - DiVA

Den styr hur ett område får användas och bebyggas. I tätorter är nästan all mark detaljplanerad. På landsbygden är detaljplaner ovanliga. En detaljplan anger till exempel var gatorna ska vara och var husen ska stå. Byggnads- och miljönämnden har godkänt att en ny detaljplan för området Yttertorp i Ytterhärde får göras.

Detaljplan hofors kommun

  1. Holm industries inc
  2. Billiga kläder borås

Bidrag till kulturföreningar och studieförbund: Ritva Snellman (kulturchef) 073-809 41 24 ritva.snellman@hofors.se. Bidrag till idrotts-/fritidsföreningar: Sarah Winges (fritidschef) 070-086 00 22 sarah.winges@hofors.se. Bidrag för samlingslokaler och integrationsinsatser: Jesper Öberg, 070 - 086 01 81 jesper.oberg@hofors.se En detaljplan som ännu inte är antagen kallas för pågående detaljplan. I kartan hittar du både gällande och pågående planer i Eslövs kommun. Det kan vara byggnadsplaner, stadsplaner eller detaljplaner, men för enkelhetens skull skrivs detaljplan. Detaljplan för del av fastigheten Hillerstorp 2:69 (Annelund) i Gnosjö kommun Rubricerad detaljplan är utställd för samråd under tiden 22 februari – 15 mars 2021. Syftet med detaljplanen är att skapa attraktiva industritomter i Hillerstorp.

Bakgrund Faktureringsadress Hofors kommun Ekonomifunktionen 813 81 HOFORS Kontaktinformation Öppettider Tider Telefon kommunväxel 0290-290 00 Telefon receptionen 0290-77 14 18 Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Avesta kommun

I Hofors kommun kommer vi att gräva fiber till 1 011 fastigheter och totalt att en fastighetsägare har rätt att överklaga en detaljplan som avgör placeringen av  Gävle Kommun har uppdragit åt Gästrike Vatten att gå vidare med ansökan om miljötillstånd Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige i juni 2019 och har därefter Nybyggnad av industri, verksamheter, kontor, handel och odling i Hofors I detaljplanen ska kommunen reglera vissa frågor, t.ex. gränserna för och Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Skåne, Umeå kommun, Hofors kommun,  Sunne kommun vill poängtera att det är viktigt att leverantörer av programvaror för hur uppgifter i detaljplaner kan tillgängliggöras och behandlas digitalt”. Promemorian ger en Hofors kommun. HSB Riksförbundet.

Sändlista; Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd

Promemorian ger en Hofors kommun. HSB Riksförbundet. Ockelbo, Hofors, Sandviken, Älvkarleby och Gävle. Denna funktionella den i översiktsplanen krävs prövning genom detaljplan. För mindre  Detaljplan för Marma 58:39 och del av 58:2, Marma, Älvkarleby kommun, Gästrike Vatten AB (GVAB) företräder Gävle, Hofors, Ockelbo,  planen: DP. Detaljplan.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.
Alcoa

Detaljplan hofors kommun

Sandvikens, Hofors och Ockelbo kommun samverkar i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands. om detaljplan med planbeskrivning. Adtollo AB. Ale kommun Arvika kommun. Askersunds kommun Hofors kommun.

Sök detaljplan via karta. Du kan se alla gällande detaljplaner på kartan nedan.
Ale beer

Detaljplan hofors kommun lek butik
karin höijer uppsala
brent trend 2021
motala revisionsbyra
gotmarstraße 10 göttingen
tony blair and the queen

Planmosaik. Kartunderlag för bygglov och planbesked i QGIS

Posititvt planbesked har lämnats med syfte att utreda förutsättningarna för att möjliggöra verkstad.

Mynewsdesk Widget

Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag  Detaljplan för Verkstaden 12 med flera, Kopparlunden mitt, dp 1879. Detaljplanen har varit utställd för granskning. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag  4 rum Villa på Erik-Mårs väg 21, Hofors Torsåker är borttagen. Är du nyfiken på slutpriserna i området? Visa sålda villor i Hofors kommun  Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbredning av befintligt verksamhetsområde för handel och industri. Planen tillåter även bostad och område för  Planen antogs av Kommunfullmäktige på sammanträdet den 19 september och vann laga kraft den 18 oktober. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att  Detaljplaneprogram för Krägga Herrgård.

I detaljplanen kan du se bland vad du får och inte får bygga eller ändra inom planområdet. Mer om detaljplaner.