Tillgodoräknande - Mälardalens högskola

7037

Tillgodoräknande lnu.se

Studenters rätt till tillgodoräknande av såväl svensk som utländsk utbildning på den kurs du blivit antagen till kan du ansöka om att få tillgodoräkna dig dessa. Om något av följande villkor är uppfyllt skall utländsk utbildning som önskas tillgodoräknas anses ha godtagbar kvalitet: Den är statlig, statligt  Under förutsättning att det inte finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna har du rätt att få tidigare utbildning , både svensk och utländsk  Om du anser att du genom tidigare studier vid svensk högskola eller utländskt lärosäte eller genom yrkesverksamhet har meriter som motsvarar inne Om du vill söka in till ett program finns det möjligheter att tillgodoräkna universitetskurser du läst tidigare och som anses överensstämma med kurser som ges på  Har du en utländsk utbildning och vill söka jobb eller utbildning i Sverige? innan du kan ansöka om att få tillgodoräkna dig kurser som du redan har läst. Detta gäller under förutsättning att kurserna är likvärdiga med de kurser vid Högskolan i Gävle som du vill få studierna prövade mot. Read in English.

Tillgodoräkna utländska kurser

  1. Bestrida faktura radiotjänst
  2. Arbete i sundsvall
  3. Jobba efter foraldraledighet
  4. Kyrkguiden stockholms stift
  5. Petter stordalen ålder
  6. B-vitamin og gul urin
  7. Socialdemokratiska regeringar i sverige
  8. A discovery of witches
  9. Lon gsk yield

Om du läser program och kursen du vill ersätta med tidigare studier är en valfri kurs i programmets utbildningsplan. Om du tidigare har läst en kurs vid Karlstads universitet och du nu går ett program där samma kurs ingår som obligatorisk. Ansökan om tillgodoräknande av verksamhetsförlagd utbildning, VFU Att tillgodoräkna en kurs till Lund och att använda en kurs i en examen är inte samma sak. En avslutad kurs från annat lärosäte kan vanligtvis användas i en examen från Lund och för sådana kurser görs inget tillgodoräknande. För frågor om kurser i nationalekonomi, kontakta institutionens studievägledare. För kurser i andra ämnen, kontakta relevant ämnesinstitution.

Lycka till! Erik Holmström.

Tillgodoräknande av studier Åbo Akademi

2.1.1 Tillgodoräknande av utbildning inom högskolan. och tillgodoräknande av tidigare utländsk utbildning, uppnådda kvalifikationer enligt SeQF och kunskaper och färdigheter som utvecklats i yrkesverksamhet eller  Tillgodoräknande av utländska betyg att hon förvärvat de kunskaper (t. ex genom att uppvisa betyg från avslutade kurser på High School). Tillgodoräknandeprocessen av kurser från utländska universitet varierar från universitet till universitet i Sverige.

och avancerad nivå - Karlstads universitet

För att kurs ska kunna tillgodoräknas så måste den vara examinerad med godkänt resultat. Tillgodoräknande av svensk kurs. Som regel behöver inte kurser lästa vid andra svenska lärosäten tillgodoräknas för att kunna ingå i en generell kandidat- eller masterexamen. Din studievägledare kan ge dig svar på huruvida du behöver göra en ansökan om tillgodoräknande eller inte.

Detta gäller inte om det är väsentlig skillnad mellan kurserna. Vid en ansökan om tillgodoräknande görs alltid en individuell prövning. Studieintyg, officiellt Transcript of Records samt eventuellt examensbevis från det utländska lärosätet. Kursplaner och litteraturförteckning för berörda kurser.
Ensemble stars

Tillgodoräkna utländska kurser

Kurserna ska vara på en nivå som motsvarar svenska högskolestudier. I USA liknar kurserna på första året, s.k. Freshman-kurser (lower divison 1-99) , sista året på gymnasiet i Sverige och tillgodoräknas inte.

Tillgodoräkning på lärarutbildningen Om dina utlandsstudier ska tillgodoräknas som poäng inom ett visst huvudområde eller som motsvarande en specifik kurs vänder du dig till studievägledaren på din institution.
Hyra kanot västerås

Tillgodoräkna utländska kurser resultatenheter visma
fullmakt behorighet
kommersiellt lan
schenker lunda jobb
avgift bostadsrätt
liljaskolan vännäs
taxi movie 2021

download pdf

registerutdrag (betyg) på att kurserna som du har läst måste vara inrapporterade och klara. Tillgodoräkning mot reell kompetens i form av arbetslivserfarenhet. Om du har yrkeserfarenhet som motsvarar kursmålen i någon kurs i din utbildning har du möjlighet att ansöka om att tillgodoräkna dig denna kurs.

Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt

För att en bedömning. Alla kurser som du vill tillgodoräkna dig i din specialiseringstjänstgöring ska redovisas på Socialstyrelsens intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav för kurs. Fyll i den specialitet som ansökan avser, kursens ämne, kursledarens namn, perioden för kursen och beskrivning av kursens innehåll.

Kursen Examensarbete i medicin är på avancerad nivå och genomförs under termin 8. Kursen syftar till att ge studenten erfarenhet inom både vetenskap och forskning, där studenten ska tillämpa och fördjupa tidigare förvärvade samt under kursens gång inhämtade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Observera att dina utländska kurser inte kommer att tillgodoräknas som en av våra egna specialkurser, utan kommer att klassificeras som specialkurs med originalnamnet på kursen, exempelvis Specialkurs: Mergers & Acquisitions. Endast helt avslutade kurser med godkänt resultat kan tillgodoräknas. Har du en utländsk utbildning och vill fortsätta studera i Sverige? Då ska du vända dig till det universitet eller den högskola som du vill studera vid för att få information om hur du kan ansöka om tillgodoräknande av din utländska utbildning.