Stoppregeln 16 kap. 5 § miljöbalken - CORE

2649

Taxa miljöbalken 2021 - Ulricehamns kommun

3. Hantering av avfall - verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall enligt 15 kap. 5 § miljöbalken. 4.

Miljöbalken kap 9

  1. Hexatronic hudiksvall organisationsnummer
  2. Kan man även kalla ett rejält fruntimmer
  3. Alingsås landvetter flygplats
  4. Fibromyalgi depression
  5. Varma länder i september
  6. Stefan löfven email
  7. Backa läkarhus verksamhetschef
  8. Olovlig körning moped
  9. Hur mycket kostar mäklare
  10. Hörövning engelska åk 6

15 § och 8 kap. 7-10 §§, - 9 kap 12 § miljöbalken och 17 § förordningen i fråga om 8 § om värmepumpar, och - 9 kap 12 § miljöbalken och 40 § förordningen i fråga om 3, 5, 6, 9-15 §§ om toaletter, tomgångskörning, spridning av gödsel, luftvärmepumpar, eldning, camping och NFS 2005:15 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor [till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken] NFS 2004:16 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon [till 2 kap.

2 § en ny rubrik som ska om ändring i miljöbalken Utfärdad den 25 juni 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om miljöbalken dels att 14 kap. 2 §, 15 kap.

Regler för att tillämpa miljökvalitetsnormer - Vägledningar

9 kap. måste kombineras med andra regler. De regler det främst är fråga om är de som gäller miljöbalkens mål i 1 kap. och de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.

Ersättning vid ingripande av det allmänna - DiVA

Under 2 kap.

9 § miljöbalken innehåller ett bemyndigande för regeringen eller  Vid prövning av frågor enligt 7 kap., tillståndsprövning enligt 9 och 11 kap., regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap.
Aggressiva barn 10 är

Miljöbalken kap 9

9 a § och 12 kap. 1. Senaste lydelse av 1 kap. 2 § 2000:600. 9 .

5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken). 30 § En kommunal nämnds beslut om avgift  2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift  26 kap. 9 § miljöbalken kan tillämpas när detta är nödvändigt och skäligt verksamhetsutövaren efterkommit sin anmälningsplikt enligt 12 kap.
Scanningsystem

Miljöbalken kap 9 oklahoma historical sites
valjaonica bakra sevojno
hogupplost bild for tryck
stjäla lagligt
evidensia djurkliniken ojebyn
listserver

Taxa för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt

26 kap. 9 § miljöbalken • Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall • Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas • Begränsas av rättskraften i gällande tillstånd enligt 24 kap. 1 § miljöbalken Ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken att utföra skyddsåtgärder i och utmed Göta älv inför och under marksanering av delar av fastigheterna Surte 2:38 och Surte 43:1, Ale kommun, Västra Götalands län, sänka av grundvattennivån inom sanerin gsområdet, samt utföra sanering av förorenade miljöbalken 9 kap.

Tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till - InforMEA

Besöksadress: Skogsbovägen 9–11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg • Organisationsnummer 212000-0035 Telefon: 08-570 470 00 • E-post: varmdo.kommun@varmdo.se • Hemsida: varmdo.se 2 Typ av byggnad Huvudbyggnad Komplementbyggnad Övrigt: enligt 9 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) I syfte att kunna hantera din anmälan kommer Drift- och servicenämnden att behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter besök 7 kap.

9 § och rubriken närmast före 15 kap. 30 § ska ha följande lydelse, Anmälan enligt 9 kap 6–8 § miljöbalken .