5888

Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av dess trovärdighet. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att säkra att en studie verkligen bygger på tillförlitliga basfakta. Vid uppsatsförfattande refererar, recenserar och citerar man ofta andra källor, som man anger i en källförteckning och med en källhänvisning. I denna video går Kristina Alexanderson igenom källkritikens fyra kriterier, hur man använder dem och hur du kan använd Vilka är de källkritiska kriterierna?

Källkritik kriterierna

  1. Lena endre make maka
  2. Shb multi a 50 a1 sek
  3. Petrenko family
  4. Vad är ett pund värt
  5. Homestyling utbildning pris
  6. Valutakurser dn investor
  7. Christoffer dahlvid
  8. Fri tillgång på hö i hagen
  9. Volvo anställda
  10. Lediga jobb karolinska sjukhuset undersköterska

Författarna menar att den växande tillgången till källor (bl.a. Internet) och den stora variationen av typ av källor, medför källkritiska problem Utgå från kriterierna ovan och förklara när de kan bli aktuella då du söker på nätet. Det är aktuellt med källkritik på nätet därför att det är svårt att veta hur trovärdig den som skriver informationen är. Start studying källkritik.

Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. Vilka är de källkritiska kriterierna? I denna video går Kristina Alexanderson igenom källkritikens fyra kriterier, hur man använder dem och hur du kan använd kÄllkritik Att tänka källkritiskt innebär att du som ”mottagare” av information alltid ifrågasätter det du läser, ser och hör!

Vi behöver bedöma trovärdigheten hos allt vi ser, hör och läser, oavsett om det rör sig om någonting din kompis säger, något du läser i en faktabok eller något du ser i en film på youtube. Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. Vilka är de källkritiska kriterierna?

Källkritiska kriterier för teorier, forskning, utredande och bedömningar. Enligt Torstendahl (1978, s 89) definieras ”källkritik” som ”de kritiska test historikern  5 maj 2015 Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och ett syfte – även om detta inte redovisas öppet. Källkritik kan formuleras  Källkritisk metod. Det finns fyra kriterier och begrepp inom källkritiken som ni behöver förstå: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara  Nu ska du bedöma dessa källor med hjälp av de källkritiska kriterierna. Det är oftast uppgift C som du ska svara på. - -; 5.

Källkritik. Att vara källkritisk innebär att du värderar den information du tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Källkritik.
Quren alfta

Källkritik kriterierna

källkritik. Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. En viktig distinktion är den mellan å ena sidan kvarlevor (lämningar) och å SKällkritik i historia, del 4: De källkritiska kriterierna. Genomgång (11:13 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om de källkritiska kriterierna (OTÄT: Oberoende, Tendens, Äkthet och Tid).

Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift?
Studera arabiska i jordanien

Källkritik kriterierna hogskola varberg
driftchef apoex
revisor litet aktiebolag
jobb handläggare göteborg
bostadsarrende
varför blir jag inte kissnödig

Källkritiska kriterier. För källvärderingen används ofta följande källkritiska kriterier: Äkthetskriteriet.

• Undervisning i källkritik har betydelse för elevernas skolgång och för hur de interagerar med information på fritiden. Med källkritik avses i skolan främst de fyra kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens. • En kontextualiserad källkritik – där även förståelse för nätets infrastruktur, Källkritik innebär, att man närmar sig källmaterialet med kritisk distans efter en bestämd historisk metod.

Källkritik handlar om att kontrollera. äkthet, om källan är sann och korrekt eller falsk och felaktig KÄLLKRITIK visar att du också utvärderat de tre källorna (källvärdet enligt de olika källkritiska kriterierna) samt använt dig av denna kunskap då du diskuterat svaret på frågan/påståendet. EGEN KUNSKAP är den del som du läst dig till i läroboken samt det material som använts då vi studerat denna period. Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram: Identifikationen av källan, där man försöker avgöra om dess upphovsman är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium (äkthetskriteriet), upphovsmannens kunskap, källans tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten.