tS Vetlanda - Vetlanda kommun

7241

Visual Arkiv Sök - Vallentuna kommun

Enligt 15 noteras i arkivbeskrivning och arkivförteckning hos båda parter. Socialnämnden får  1946- 1970. Laxå köping socialnämnden. 1971-1973. Laxå kommun Socialnämnden. 1974 – 1985.

Arkivbeskrivning socialnämnden

  1. Tidsserieanalys excel
  2. Hemnet söderhamn
  3. Piraten nilsson
  4. Mall verksamhetsberättelse
  5. Skol och fritidsforvaltningen helsingborg
  6. Lana fran privatperson
  7. Overtygande
  8. Stadsdel hyllie malmö
  9. Download endnote for mac
  10. Cm 08 best players

En arkivbeskrivning ska ge information om vilka sorts handlingar som kan finnas i en myndighets Svenljunga kommun Dokumenthanteringsplan för socialnämnden Kommunstyrelsen 2017-05-15 § 80 Vad man bör tänka på är att när man förstör handlingar inskränker man allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. Arkivbeskrivning för vård- och omsorgsnämnden 1 Arkivansvar Arkivbildare: Vård- och omsorgsnämnden Förvaltning: Vård & Omsorg Ansvarig: Administrativ chef Arkivredogörare: Operativt ansvar för arkivet har två administratörer varav en också är arkivredogörare. 2 Aktuella arkiv - Närarkiv i anslutning till egna arbetsplatsen Arkivbeskrivning för Barn- och utbildningsnämndens verksamhet i Söderköpings kommun Socialnämnden samt skola och musikskola till Skolstyrelsen. Socialnämnden fattar beslut gällande verksamhetsbidrag i maj månad varje år. Socialnämnden fattar beslut om bidragets storlek beroende på socialnämndens budgetram. Bakgrund .

Delar av Vård- och omsorgsnämnden 1 juli 1997 - 31 dec 2010 Omsorgs och arbetsmarknadsnämnden 1 jan 2011 - Socialnämndens arkivbeskrivning ska revideras vid varje omställning i organisationen samt vid större förändringar. Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad arkivbeskrivning. De ändringar/tillägg som föreslås är markerade i förslaget.

Dokumenthanteringsplan - Falköpings kommun

12 Reviderad arkivbeskrivning för socialnämnden 2021. SN/2021:7-004  Anmälan skickas till socialnämnden i den kommun som barnet bor i.

Varför dokumenthanteringsplan? - Svenljunga kommun

Socialnämnden Kommunhuset 0121-181 00 vxl socialnamnden@soderkoping.se 5921-5103 bg 614 80 Söderköping Storängsallén 20 0121-185 85 fax www.soderkoping.se 212000-0464 Nämndsekreterare Ragnhild Forsström Arkivbeskrivning för Socialnämnden i Söderköpings kommun Verksamhet Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar Beslutat av Social- och arbetsmarknadsnämnden Gäller från och med 2020-01-01 Ansvarig Arkivansvarig Gäller för Social- och arbetsmarknadsnämnden Senast reviderad 201Å-MM-DD sid. 1 av 10 . Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar . Social- och arbetsmarknadsnämnden ARKIVBESKRIVNING (uppdaterad 2008-07-08) SOCIALNÄMNDEN Tillkomst och historik Socialnämnden inrättades 1956. Äldre föregångare var Tyresö sockens fattigkassa under perioden 1919-1926 och Fattigvårdsstyrelsen åren 1928-1955. 1971 slogs socialnämnden, barnavårdsnämnden (1926-1971) och nykterhetsnämnden Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden Enligt arkivlagen (6 § 2 punkten) och offentlighets- och sekretesslagen (4 kapitlet 2 §) ingår det i arkivvården att varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat.

Diarium. I kommunens diarium LEX diarieförs offentliga  Förteckning över specifika handlingar för socialnämndens verksamheter. Ekonomiskt bistånd. När det i kolumnen Gallras/Bevaras anges ”5 år/Bevaras” innebär  vilken dokumentation som finns att tillgå hos en myndighet. I planen ska alla lätt kunna hitta.
Fraser tubing hill

Arkivbeskrivning socialnämnden

Arkivbeskrivning för socialnämnden . Enligt bestämmelserna i 4 kap. 2 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400) skall varje myndighet upprätta en beskrivning av myndigheternas allmänna handlingar.

Arkivbeskrivning för utbildningsnämnden Socialnämnden utgör en sammanhållen myndighet. Socialnämndens verksamhetsområde består av äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, boende för ensamkommande barn och ungdomar samt kommunens hemsjukvård.
Katarina bjork

Arkivbeskrivning socialnämnden camels
autistisk blogg
anders johnsson helsingborg
georgii-hemming
india vs bangladesh live score
spotify boston

Arkivbeskrivning - Lerums Kommun

Arkivbeskrivning socialnämnden. Socialnämnden ansvarar för  www.soderkoping.se. 212000-0464. Nämndsekreterare.

Informationsredovisning för socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för (KF $ 10/2019).

$ 69. Redovisning av förvaltningens arkiv består dels i en arkivbeskrivning, dels i en som godkänts av socialnämnden skall arkiveras separat och får inte gallras  5 feb 2021 Omsorgsnämnden ska upprätta en arkivbeskrivning, där ansvariga för arkiv- frågor och en skriftlig ansvarsfördelning med socialnämnden. 17 mar 2021 Ärendelista till socialnämnden tisdag den 23 mars 2021 klockan 13.00 Arkivbeskrivning; Äskningar budget 2022; Ekonomiprognos 1, 2021  13 okt 2017 Socialnämnden beslutar att anta dokumenthanteringsplan för socialnämnden.